مقاله

  • خانه
  • کدوم پرسنل کاندید اخراجه!؟
کدوم پرسنل کاندید اخراجه!؟
بیزینس کوچینگ

کدوم پرسنل کاندید اخراجه!؟

سوال مهم:

اگر برگردید به تاریخ قبل از استخدام پرسنل ، با آگاهی الآن،  کدوم یکی از پرسنل رو دیگه استخدام نمی‌کنید؟ 

این پرسنل اصلی ترین کاندید اخراجه 

اما تصمیم در مورد اخراج پرسنل باید بسیار دقیق و با توجه به موارد خاص کسب و کار شما گرفته شود. این تصمیم‌ها باید با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با رویکردهای انسانی مناسب اتخاذ شوند. این تصمیم می‌تواند بر اساس مواردی مانند عملکرد شغلی ناپسند، نقض قوانین داخلی یا رفتار ناپسند پرسنل صورت گیرد.

به عنوان مثال:

1. عملکرد شغلی ناپسند: اگر یک پرسنل به طور مداوم عملکرد ناپسندی دارد و تلاش‌هایی برای اصلاح عملکرد او نتیجه نمی‌دهد، اخراج ممکن است لازم باشد.

2. نقض قوانین داخلی: اگر پرسنلی به طور مکرر قوانین و مقررات داخلی کسب و کار را نقض کنند، ممکن است اخراج شوند.

3. رفتار ناپسند: اگر پرسنل به شکلیی رفتار ناپسند داشته باشند که با مقررات اخلاقی یا مهندسی شرکت شما تطابق ندارد و تاثیر منفی بر روی محیط کاری داشته باشد، اخراج ممکن است لازم باشد.

باید توجه داشته باشید که اخراج یک پرسنل موضوعی جدی است و باید با رسمیت و مشورت با وکلای حقوقی متخصص در این زمینه انجام شود تا از نقض حقوق کارکنان و از نظر قانونی اقدام نشود.فایل صوتی مهم 👇👇


کتاب قدرت باور در کسب و کار رو از سایت دانلود کنید 

https://aliabolhasani.ir/Book/36/


جهت دریافت مشاوره ی کسب و کار، فرم درخواست مشاوره را پر کنید .