مقاله

  • خانه
  • چطور یک ذهنیت جنگجو در فروش ایجاد کنیم؟
چطور یک ذهنیت جنگجو در فروش ایجاد کنیم؟
فروش

چطور یک ذهنیت جنگجو در فروش ایجاد کنیم؟

فروشنده ی موفق کسی است که توان رهبری بر ذهن خود را دارد. این بازار رقابتی برای افرادی که میتوانند ذهن خود را تبدیل به ذهن یک جنگجو کنند تبدیل به یک بازار عالی خواهد بود. و در غیر این صورت مسیری جز شکست و نابودی نمیتوان متصور شد.


این فایل صوتی راز جنگجو شدن را به سادگی بیان کرده است.لطفا این فایل صوتی را برای دوستان خود بفرستید شاید بتوانیم گامی کوچک در مسیر رشد ذهنی فروشندگان برداریم

جهت دریافت مشاوره ی کسب و کار، فرم درخواست مشاوره را پر کنید .