مقاله

  • خانه
  • سه ترس اصلی پرسنل از کارفرما
سه ترس اصلی پرسنل از کارفرما
بیزینس کوچینگ

سه ترس اصلی پرسنل از کارفرما

ترسهای متداولی که پرسنل ممکن است در مورد کارفرمای خود داشته باشند عبارتند از:


1. از دست دادن شغل: یکی از ترسهای اصلی پرسنل ممکن است این باشد که بترسند شغل خود را از دست بدهند. این ترس معمولاً ناشی از عدم پایداری شغلی، افت قابل توجه در فروش یا تغییرات سازمانی است. این امر می تواند تنش و نارضایتی در بین پرسنل ایجاد کند.


2. عدم توجه به نیازهای مالی و حقوق: پرسنل ممکن است نگران عدم توجه کارفرما به نیازهای مالی و حقوق خود باشند. این می تواند شامل عدم پرداخت به موقع حقوق، عدم افزایش حقوق مناسب، عدم ارائه مزایا و فرصتهای پیشرفت مالی باشد. این نگرانی می تواند باعث افزایش نارضایتی کارکنان و کاهش مشارکت و عملکرد آنها شود.


3. بدبینی درباره ارزشگذاری کارکنان: پرسنل ممکن است ترس داشته باشند که کارفرما به طور کامل ارزش و کارایی آنها را درک نکند یا برای پیشرفت و رشد حرفه‌ای آنها اهمیت ندهد. این ترس می تواند از ارتقاء و فرصتهای حرفه‌ای بازدارنده باشد و به تشنج و ترک شغل منجر شود.


مهم است که کارفرماها این ترسها را در نظر بگیرند و اقدامات مناسبی را انجام دهند تا رابطه مثبتی با پرسنل برقرار کنند و به نیازها و نگرانی‌های آنها توجه کنند.

جهت دریافت مشاوره ی کسب و کار، فرم درخواست مشاوره را پر کنید .