مقاله

  • خانه
  • طریقه صحیح رفتار با مشتری چگونه است؟
طریقه صحیح رفتار با مشتری چگونه است؟
کسب و کار

طریقه صحیح رفتار با مشتری چگونه است؟

بیشترین اشتباهات فروشندگان هنگام فرآیند فروش عدم توجه به مشتری و نیاز مشتری است. بهمین علت است که از دست دادن فروش برای بعضی ها به یک امر عادی تبدیل شده است.

در اصول متقاعد سازی مفهومی وجود دارد که بطور خلاصه کل متقاعد سازی و شیوه ی برخورد با مشتری را بیان می کند.

با مشتری جوری رفتار کن که دوست دارد باهاش رفتار شود.

 برای درک بهتر این موضوع در خاطره ی خود دنبال زمانی بگردید که خریدی را انجام ندادید و علت آن خود فروشنده بود و نه چیز دیگر. خیلی از فروشنده ها همین اصل ساده را هم رعایت نمی کنند و مشتری به وفور از دست می دهند.

اگر فروش به یک مشتری را یک  پروژه در نظر بگیرید اولین قدم برای اتمام پروژه شناختن و رصد کردن مشتریست و بعد از آن تبدیل شدن به فروشنده ی دلخواه مشتری. اگر با شما شوخی کرد شما نیز وارد بازی شوخی اش بشوید چون به دنبال این بازی است که من کسی هستم که میتوانم جمع را در دست بگیرم. اگر این نیاز او ارضا شد احتمال خرید از شما بالا تر می رود. 

مثال دیگر شخصی با پرستیژ بسیار بالا وارد فروشگاه شما شده و کم صحبت به دنبال محصول خود می گردد. اگر از او زیاد سوال بپرسید و یا بخواهید سر شوخی را با او باز کنید فورا محل را ترک میکند.

پس بهترین روش رفتار با مشتری ، این است که جوری که او دوست دارد باشید و جوری که او دوست دارد متقاعدش کنید.

نکته ی اساسی، به عنوان یک فروشنده ی حرفه ای از گوش دادن و پرسیدن بیشتر از قبل استفاده کنید.


پیشنهاد سایت:

دانلود کتاب قدرت باور در کسب و کار

جهت دریافت مشاوره ی کسب و کار، فرم درخواست مشاوره را پر کنید .