مقاله

  • خانه
  • 3 نکته کلیدی در نحوه مدیریت کلینیک دندانپزشکی
3 نکته کلیدی در نحوه مدیریت کلینیک دندانپزشکی
مراکز درمانی

3 نکته کلیدی در نحوه مدیریت کلینیک دندانپزشکی

با توجه به ازدیاد دندانپزشکان و کلینیک های دندان پزشکی، یکی از بزرگترین اتفاقات در حال حاضر رسیدن به تک بیمار در روز می باشد و این فاجعه ای بزرگ بحساب می آید. از این رو بر آن شدم چند نکته ی کاربردی برای برون رفت از این مسئله را بیان کنم.

نگته ی کلیدی اول) به عنوان پزشک اگه به بیمار(مشتری) نگاه کنیم به مرور حس بدی به ایشان منتقل می شود، نیاز است برخی جاها خیلی محکم و استوار و در برخی موارد با بیمار همراه شده و اجازه بدهیم از وقتی که با ما (پزشک)  می گذراند به خود افتخار کند. هم صحبتی با بزرگان حس بسیار خوبیست.

پیشنهاد سایت:

دانلود کتاب قدرت باور در کسب و کار


نکته ی کلیدی دوم) وقت بیمار طلاست، این مفهومیست که خیلی از مراکز درمانی با آن بیگانه هستند و به همین دلیل یک منشی را استخدام میکنند که به هر نحوی شده همیشه پشت در اتاق پزشک بیمار ها صف کشیده باشند. همه این حس بد رو تجربه کردیم و به شخصه تا 4 ساعت هم انتظار کشیدم تا نوبت من بشود(4 ساعت تاخیر!!!)


نگته ی کلیدی سوم)درمان از منشی آغاز می شود، منشی باید یک فرد آموزش دیده باشد. چه بسیار منشی هایی بودند که فقط بخاطر یک ظاهر زننده و یا یک حرف نابجا کلی مشتری از دست داده و اعتبار کلینیک و پزشک را نیز زیر سوال بردند.سه راه حل یاد شده، در عین سادگی می توانند کمک شایان توجهی به رشد مراکز پزشکی  و دندانپزشکی کنند.


جهت دریافت مشاوره ی کسب و کار، فرم درخواست مشاوره را پر کنید .