بیزینس کوچینگ در تهران

  • خانه
  • بیزینس کوچینگ در تهران

بیزینس کوچینگ دارای زیر مجموعه های متفاوتی است که یکی از کاربردی ترین آنها بیزینس کوچینگ است. در این مقاله میخواهیم به کاربرد بیزینس کوچینک در ایران بپردازیم :

بیزینس کوچینگ در ایران در صنایع و کسب و کارهای مختلفی رواج پیدا کرده از جمله کارخانه های بزرگ، کارگاه های کوچک و انواع فروشگاه ها برای اینکه در رقابت شدید هستند اولویت توسعه ی خود را بر مبنای داشتن یک کوچ بیزینسی یا مربی کسب و کار قرار داده اند.

بیزینس کوچینگ در شهر تهران نیز بسیار قوی تر از دیگر شهر های ایران رواج پیدا کرده است. تهران به عنوان قلب تجاری ایران و توسعه یافته ترین شهر ایران توانسته مجموعه ای از کوچ های حرفه ای را درون خود پرورش دهد. به این دلیل درخواست داشتن یک بیزینس کوچ در تهران بیشتر از بقیه شهر های ایران است چون شرایط تجربی بیشتری در تهران وجود داشته و قاعدتا تجربه ی بیشتر نتایج خیلی قابل قبول تری برای کسب و کارهایی که میخواهند کوچ داشته باشند فراهم آورده است.

هر کسب و کاری دارید برای توسعه ی آن بدنبال کوچ حرفه ای بگردید، ایمان داشته باشید مسیر کوچینگ هم در زمان و هم در هزینه های شما بشدت صرفه جویی خواهد کرد.

مسیر داشتن یک کوچ حرفه ای در تهران :

1-مشاوره کسب و کار در تهران  یا بیزینس کوچ در تهران را با یه سرچ ساده در گوگل پیدا کنید.

2-یک جلسه ی ترتیب دهید و چالش های و عارضه های کسب و کار خود را بیان کنید.

3-بسنجید که مشاور کسب و کار یا کوچ بیزینسی که با آن جلسه داشتید چقدر در همان جلسه توانسته شما را راهبری کند.

4-وارد قرارداد بلند مدت بیزینس کوچینگ شوید و از توسعه ی کسب و کار و مسیر جدید لذت ببرید.