دوره ها

مدیریت زمان به روش ماتریس آیزنهاور
توسعه فردی 80 % تخفیف

مدیریت زمان به روش ماتریس آیزنهاور

نمی رسم و وقت ندارم ها قابل مدیریت هستند اگر مفهوم مدیریت زمان را بشناسیم...

اقدامگر شو
توسعه فردی 35 % تخفیف

اقدامگر شو

اقدام گر کسی است که برای اهداف خود هر روز حداقل یک اقدام می کند...