دوره ها

چابک سازی در کسب و کار
بیزینس کوچینگ 59 % تخفیف

چابک سازی در کسب و کار

با تغییر بسیار سبک زندگی، سبک کسب و کارها هم تغییرات فراوان کرده است.

سریال هزار نکته در فروش
بیزینس کوچینگ 69 % تخفیف

سریال هزار نکته در فروش

سریالی با موضوع پیدا کردن دید مشتریان جهت خرید یا عدم خرید...