بیزینس کوچینگ

  • خانه
  • چابک سازی در کسب و کار

چابک سازی در کسب و کار

چابک سازی در کسب و کار

با تغییر بسیار سبک زندگی، سبک کسب و کارها هم تغییرات فراوان کرده است. توی این دوره ی صوتی رایگان بصورت بسیار ساده درباره ی چابک سازی و راهکارهای آن توضیح داده شده است.


درجلسه ی اول درباره ی نقشه ی ذهنی صحبت شده است که از شما دعوت میکنم ابتدا مقاله ی مرتبط با نقشه ذهنی را از اینجا مطالعه نمایید.

در جلسه ی دوم به  لزوم داشتن هدف در کسب و کار پرداخته شده است.

در جلسه ی سوم ، مهمترین قسمت کسب و کار یعنی تمرکز روی اهداف توضیح داده شده است.

در جلسه ی چهارم، سیستم سازی توضیح داده شده که یکی از مهمترین عوامل کندی یا چابکی کسب و کار هاست.

در جلسه ی پنجم، راجع به تیم سازی و واکذاری مسئولیت ها صحبت شده است.

در جلسه ی ششم، جمع بندی این دوره انجام شده است.

پیشنهاد سایت:

دانلود کتاب قدرت باور در کسب و کار

آگاهی هایی که در این دوره به شما داده است، میتواند شما را به سمت درآمد بیشتر بواسطه ی داشتن یک سیستم چابک سوق دهد.

مبلغ : 680,000 تومان

قابل پرداخت: 280,000 تومان

خرید

آموزش های مرتبط

سریال هزار نکته در فروش
بیزینس کوچینگ 69 % تخفیف

سریال هزار نکته در فروش

سریالی با موضوع پیدا کردن دید مشتریان جهت خرید یا عدم خرید...