توسعه فردی

اقدامگر شو

اقدامگر شو

اقدام گر کسی است که برای اهداف خود هر روز حداقل یک اقدام می کند

اقدام گر کسی است که فاصله ی تصمیم تا عملش کم باشد

اقدام گر کسی است که جمله ی "تا بعد " یا "تا ببینم چی میشه " و ... رو در واژگانش نداره

اقدامگر کسی است که برای زمانش ارزش بسیاری قائله

عامل ترس برای هر فردی متفاوته، حتی در صورت یکسان بودن آن عامل، شدت ترس در افراد مختلف متفاوته،

نسخه ی عمومی برای رسیدن به اهداف، اول پذیرفتن اینکه من میترسم و بعد نوشتن لیست اقداماته.

اقدام گری راه شکستن ترس هاست.


این دوره میتونه تورو به سمت خود جدید راهنمایی کنه

مبلغ : 1,200,000 تومان

قابل پرداخت: 790,000 تومان

خرید

آموزش های مرتبط

مدیریت زمان به روش ماتریس آیزنهاور
توسعه فردی 80 % تخفیف

مدیریت زمان به روش ماتریس آیزنهاور

نمی رسم و وقت ندارم ها قابل مدیریت هستند اگر مفهوم مدیریت زمان را بشناسیم...