کتاب

  • خانه
  • کتاب قدرت باور در کسب و کار

کتاب قدرت باور در کسب و کار

کتاب قدرت باور در کسب و کار

امروزه بیشترین مراجعات مردم به مشاورین و مربیان کسب و کار به دلیل انتخاب یک شغل با درآمد خوب است. سوال اصلی و اساسی معمولا به این صورت مطرح می شود که چه کاری انجام بدهم بهتر است؟! و به اعتقاد من نه تنها پاسخ دادن به این سوال خیلی سخت است بلکه اشتباه بزرگی در حق سوال کننده است. میخواهم این مطلب را با مثالی برای شما شفاف کنم. فرض کنید بیماری دچار عارضه ی قلبی شدید است و بجای اینکه برود خودش را به دکتر نشان دهد، زرنگی کرده و یک بیمار که از مطب آن پزشک خارج شده است را تا درب داروخانه تعقیب میکند. بعد از اینکه آن شخص داروهایش را تحویل گرفت شخص بیمار با زرنگی بسیار بالا نام آن داروها را یادداشت کرده و می رود آن ها را خریداری میکند تا مصرف کند و بهتر شود!!! شما فکر میکنید آخر این داستان به کجا میرسد؟ برای بیمار قصه ی ما چه اتفاقی رخ میدهد؟ خوب میشود؟ بدتر میشود؟ آیا آن داروها با مکانیزم بدن این بیمار همخوانی دارد؟ نتیجه بسیار واضح است، یک در میلیون امکان دارد این شخص با مصرف داروهایی که برای شخص دیگر تجویز شده خوب شود و به احتمال بسیار بالا سرنوشت ناگواری برای این شخص باید متصور شویم. حال برگردیم به دنیای واقعی و ببینیم برای افرادی که میخواهند فقط یک جواب بگیرند و بعد کسب و کاری شروع کنند چه چیزی انتظارشان را میکشد؟ همانطور که بخوبی میدانیم همه ی آدم ها از نظر بسیاری از پارامترها با هم تفاوت دارند، مثلا درونگرا و یا برونگرا بودن، مثلا ارزش هایی که برای خود می پسندن، از همه مهم تر باور های محدود کننده و توسعه دهنده ی آنها.

پیشنهاد سایت:

دانلود کتاب قدرت باور در کسب و کار
در این کتاب می آموزیم که باورهای بسیاری توسط افراد زیادی و به تنوع بسیاری وجود دارد. آگاهی از داشتن باورهای محدود کننده ما را چنان به خودمان می آورد که گویی از اعماق چاه به سطح زمین آمدیم. و همچنین یاد میگیریم که " باور اصل نیست " و قابل تغییر است. آگاهی برای رشد انسان لازم است ولی کافی نیست، تفکری که بعد از آگاهی می کنیم می تواند نقطه ی پرتاب ما به سمت نسخه ی بهتر خودمان باشد.مبلغ : 120,000 تومان

قابل پرداخت: 85,000 تومان

خرید

کتاب قدرت باور در کسب و کار


آموزش های مرتبط